คำถามที่ถูกถามบ่อย (Frequency Ask Question - FAQ)

รวบรวมคำถามต่างๆ ที่มีถามเข้ามาบ่อย พร้อมคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานความถี่ 28 MHz ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ถาม: ทำไมขั้นต้นจะใช้งาน 28 MHz ถึงต้องมี TO มาดูแล
ตอบ: การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่ผ่านมานั้น ไม่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานในย่านความถี่ 28 MHz สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้การใช้งานย่านความถี่ 28 MHz มาแล้วเป็นอย่างดีมาแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง และเหมาะสมให้กับผู้ที่สนใจ

ถาม: ศึกษาความรู้การใช้งาน 28 MHz ด้วยตัวเองได้หรือไม่ ไม่ต้องผ่าน TO
ตอบ: สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา และเป็นแนวทางของกิจการวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้วที่กำหนดให้เราศึกษาเรียนรู้ด้วยต้นเอง "Self-study" ทั้งนี้เมื่อศึกษาด้วยตนเองอย่างครบถ้วนดีแล้ว ให้ติดต่อไปที่ TO เพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อนำไปใช้ประกอบการขอรับอนุญาตต่อไป เหตุผลที่ต้องให้ TO ขอหนังสือรับรองให้นั้นก็ง่ายๆ ครับเพื่อทดสอบและยืนยันได้ว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นนั้นมีความรู้เพียงพอที่จะใช้งานความถี่ 28 MHz จริง เหมือนกับว่าปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองที่บ้าน แต่ทำไมต้องไปนั่งเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ก็เพียงแค่ต้องการให้โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรอง (วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร) ให้ว่าท่านนั้นมีความรู้ผ่านตามที่กำหนด ทั้งนี้การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นสำคัญและได้ความรู้มากกว่าการมานั่งเรียนในห้องเรียนเสียอีก แต่มันคือ "ระบบ" ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยอมรับโดยทั่วไป

ถาม: ผู้ที่ทำหน้าที่ TO คือคนของ RAST ใช่หรือไม่
ตอบ: ผู้ที่ทำหน้าที่ TO คือพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง หรือขั้นสูง ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความรู้กับขั้นต้นได้ และเข้าใจกระบวนการทั้งหมดเป็นอย่างดี ดังนั้นขั้นกลางคนใดก็ได้ที่มีความพร้อมและมีความยินดีที่จะช่วยแนะนำก็สามารถเป็น TO ได้ ไม่มีการปิดกันแต่อย่างใด ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก RAST

ถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าใครเป็น TO บ้าง
ตอบ: สามารถค้นหา TO ที่ท่านรู้จักได้ที่ http://qrz.rast.or.th/to

ถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใครบ้างที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว
ตอบ: สามารถค้นหาพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น http://qrz.rast.or.th/10m