สถานที่จัดงาน: 57/3 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท์ บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี 12000

แผนที่
Latitude/Longitude: 13.9510,100.5635

https://www.google.com/maps/place/Sripiamsuk+Resort+(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97)/@13.9503368,100.5623737,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x81dcaecf67945ed2!2zU3JpcGlhbXN1ayBSZXNvcnQgKOC4qOC4o-C4teC5gOC4m-C4teC5iOC4ouC4oeC4quC4uOC4guC4o-C4teC4quC4reC4o-C5jOC4lyk!8m2!3d13.950657!4d100.563527!3m4!1s0x0:0x81dcaecf67945ed2!8m2!3d13.950657!4d100.563527