กรรมการสมาคม


Showing 13 items
ชื่อสัญญาณเรียกขานตำแหน่งEmail
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ชื่อสัญญาณเรียกขานตำแหน่งEmail
พรชัย เสมแจ้ง (Pornchai Semjang, Joe) HS2JFW นายก (President) Click 
เฉลิมพล เมืองอำพัน (Chalermpol Muangamphun, Champ) E21EIC กรรมการ / QSL Manager Click 
อนันต์ แป้นทองคำ (Anan Phantongkam) HS1GAB กรรมการ (Committee) Click 
นริศรา เชาวนาศัย HS1CHB กรรมการ (Committee) Click 
อิศเรศ จินดานนท์ HS0XNO กรรมการ / ประชาสัมพันธ์ (Committee) Click 
วัชรพงษ์ ชูจินดา HS0NNU นายทะเบียน (Registrar) Click 
จักรี ห่านทองคำ HS1FVL เลขาธิการ Click 
ครรชิต จามรมาน HS1JC อุปนายก (Vice President) Click 
พิทยา ปิ่นจุฑารัตน์ (Pittaya Pinchutharat) HS1FRU กรรมการ (Committee) Click 
Swen Roeder HS0ZFZ กรรมการ (Committee) Click 
พรพิมล สุขสันต์สมภพ (Pornpimol Suksansomphop) HS0VDX เหรัญญิก (Treasurer) Click 
โทนี่ วอลแทม (Tony Waltham) HS0ZDX อุปนายก (Vice President - International Liaison Officer) Click 
อุกฤษฏ์ หนูมา HS1AXC อุปนายก (Vice President) Click 
Showing 13 items