News

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูงประจำปี 2561
กำหนดการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

posted Dec 15, 2016, 1:26 AM by wanlop tadsri   [ updated Feb 4, 2017, 7:27 PM by Radio Amateur Society of Thailand ]

ประกาศ สำนักงาน กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

สำนักงาน กสทช. อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

เปิดรับสมัคร (รอประกาศจากทางสมาคมฯ)
ปิดรับสมัครก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ค่าสมัครสอบคนละ 500 บาท 
รับสมัครสอบจำนวน 200 คนเท่านั้น 
สอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 
สนามสอบ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

วิธีการกรอกใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มได้ที่ http://www.rastmember.org/rast_NBTCapp.php
RAST Happy New Year Party 2017

posted Dec 8, 2016, 4:15 AM by wanlop tadsri   [ updated Dec 8, 2016, 4:29 AM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2560 "RAST Happy New Year Party 2017" 
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ร้านอาหาร รสมือแม่ https://goo.gl/maps/SxEDyasqAH12 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00น. มีกิจกรรมสอนทำสายอากาศใช้เอง และสามารถนำกลับไปใช้งานที่บ้านได้เลย พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นพี่ๆที่มากด้วยประสบการณ์ ในเรื่องอุปกรณ์ประจำสถานีวิทยุ สายอากาศ เครื่อง เทคนิคการออกอากาศ DX ,Contest และมารยาทในการใช้งานความถี่วิทยุสมัครเล่นสากล ใครพลาดงานนี้บอกได้คำเดียวว่า น่าเสียดายมาก เพราะมีของรางวัลแจกเพียบภายในงาน 

ค่าอาหารท่านละ 320 บาท
นำของขวัญมูลค่า 500 บาทขึ้นไปมาร่วมสนุกเพื่อจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันด้วยนะครับ 

การออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A เพื่อกล่าวคำถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

posted Oct 28, 2016, 7:41 AM by wanlop tadsri   [ updated Oct 28, 2016, 7:51 AM ]


สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินการออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.59 ถึง 31 ธ.ค.59 เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน กล่าวคำถวายความอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางความถี่วิทยุสมัครเล่น โดยให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรับคำกล่าวถวายอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่
จึงขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่าย ที่พร้อมออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน เพื่อรับขั้นตอนการปฏิบัติและการใช้งาน Logbook online เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อส่งให้ กสทช. นำส่ง สำนักพระราชวัง ต่อไป

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

posted Oct 11, 2016, 5:05 AM by wanlop tadsri   [ updated Oct 11, 2016, 7:16 AM ]

ในพรุ่งนี้(12 ต.ค.59) สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะรับมอบใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1/2559 ที่สอบวันที่ 18 มิถุนายน 2559 จาก สำนักงาน กสทช. โดยท่าน นายกสมาคม ฯ (HS1FVL) จะเดินทางไปรับมอบด้วยตัวเอง 

จากนั้นขอเรียนเชิญท่านที่สอบผ่านร่วมรับประทานอาหารและรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง ที่ร้านอาหารรสมือแม่ (345/2 ซอยชินเขต 2/40 ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร (เข้ามาทางนอร์ทปาร์ค ขับตรงมาถึงวงเวียนเลี้ยวซ้าย ) ) ในเวลา 16.00น เป็นต้นไป 


แผนที่ร้านอาหาร รสมือแม่ https://goo.gl/maps/Hz7UmRw4Cd22


ท่านที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง สมาคมฯจะดำเนินการส่งให้ท่านทางไปรษณีย์โดยเร็วที่สุดตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร ***ใครที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งเอกสารกรุณาส่งที่อยู่ปัจจุบันเพื่อจัดส่งใบประกาศฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFj_GKwgCgQJWJs-BQ2-t_EYwx72vMQ3EW0flsy38BXc4PGA/viewform

ขอสงวนไม่สามารถรับใบประกาศ ฯ แทนกันได้ เพราะหากเกิดการสูญหาย ผู้รับแทนไปไม่มีความรับผิดชอบ หรือเอาไปฝากต่อแล้วไม่ถึงมือผู้รับ สมาคมฯจะเสียหาย และเจ้าตัวจะเสียสิทธิ์ ทางสมาคมฯจึงเลือกการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS เพราะตรวจสอบได้  
กติกาการแข่งขัน RAST ARDF 2016

posted Sep 30, 2016, 10:08 PM by wanlop tadsri   [ updated Oct 10, 2016, 11:10 PM ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2016

 

ชื่อกิจกรรม  RAST ARDF 2016

นิยามศัพท์ในการแข่งขัน

อุปกรณ์ FOX    คืออุปกรณ์ที่กำเนิดสัณญานวิทยุที่ใช้ในการแข่งขัน ARDF ในครั้งนี้

ตำแหน่ง FOX   คือตำแหน่งที่ซ่อนอุปกรณ์ FOX ที่ผู้แข่งขันต้องทำการค้นหา แล้วลงเวลา หรือประทับตรา ตามที่กำหนด

ความถี่ Fox     คือความถี่ที่กำหนดในการออกอากาศของอุปรณ์ Fox ที่ใช้แข่งขัน ทั้ง 5 ตัว ซึ่งมีกำลังส่งออกอากาศจุดละไม่เกิน 0.5 Watts

ความถี่เส้นชัย  คือความถี่ที่กำหนดในการออกอากาศของอุปรณ์ Fox ที่จุดเส้นชัยอีก 1 ตัวซึ่ง เป็นความถี่คนละช่องกับความถี่แข่งขัน และกำลังส่งไม่เกิน 0.5 Watts เท่ากัน

พื้นที่แข่งขัน     คือ พื้นที่สนามแข่งที่กำหนดในแผนที่ ซึ่งกรรมการถือเป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาด

พื้นที่พักรอ       คือ พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือกองเชียร์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อน หรือพักรอผลการแข่งขัน

ทางสัญจรปกติ คือเส้นทางปกติที่ใช้เดิน /วิ่ง /ขับขี่ยานพาหนะใดๆ

 

การแข่งขัน RAST ARDF 2016

การแข่งขัน RAST ARDF 2016 เป็นการแข่งขันค้นหาสัญญาณวิทยุชิงถ้วยพระราชทาน โดยผู้ที่เข้าแข่งขันต้องเข้าใจในหลักการเบื้องต้นดังนี้

1.      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องค้นหาตำแหน่งที่ซ่อนอุปกรณ์ FOX ในพื้นที่แข่งขันที่กำหนดไว้โดยใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 140 นาที นับตั้งแต่เวลาปล่อยตัวของแต่ละทีม จนกลับมารายงานตัวที่จุดเส้นชัย   

2.      ผู้เข้าแข่งขันต้องค้นหาตัว FOX จำนวน 5 ตัวแต่ละตัวจะถูกนำไปซ่อนไว้ในตำแหน่งที่ต่างกันในพื้นที่แข่งขัน

3.      ตัว FOX แต่ละตัวจะส่งออกอากาศด้วยรหัส MORSE ที่ลงท้ายด้วยหมายเลขเครื่องของตัวเองเป็นเวลา 60 วินาที หยุดออกอากาศ 4 นาที สลับวนกันไปทั้ง 5 ตัวตามความถี่ที่กำหนด

4.      ตัว FOX ทั้ง 5 ตัวจะหยุดออกอากาศพร้อมกันเมื่อเวลาการแข่งขันของผู้แข่งขันคนสุดท้ายหมดลง ยกเว้นตัวที่เส้นชัยที่แยกต่างหาก 1 ตัวจะออกอากาศตลอดเวลาจนผู้แข่งคนสุดท้ายกลับเข้ามาที่จุดเส้นชัย

 กติกา

1.      ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 2 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นรุ่นสมาคมชิงถ้วยพระราชทาน ให้ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีผู้แข่งขันเพียง 1 คน และต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบของ กสทช.

2.      ผู้แข่งขันในแต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน ถ้าเป็นทีมประเภทที่มีสมาชิกสองคน ทั้งคู่ต้องเดินไปด้วยกัน และช่วยกันค้นหาจุดซ่อนอุปกรณ์ FOX ในตำแหน่งเดียวกันเสมอ เดินห่างกันได้ไม่เกิน 5 เมตรจนเข้าเส้นชัย (+5m)

3.      เมื่อเริ่มปล่อยตัวค้นหาจุดซ่อน FOX ผู้แข่งขันจะต้องเดินหรือวิ่งเท่านั้นห้ามใช้พาหนะใดๆทั้งสิ้น (+10m)

4.      ผู้แข่งขันเลือกใช้วิทยุและสายอากาศชนิดใดก็ได้เท่าที่สามารถนำไปใช้แข่งขันได้ด้วยตนเอง และไม่ผิดกฎในการแข่งขัน โดยให้นำเครื่องวิทยุเข้าสนามแข่งขันได้ทีมละ 1 เครื่องเท่านั้น แต่ไม่จำกัดเรื่องสายอากาศ

5.      ห้ามใช้อุปรณ์ช่วย เช่น Doppler ,RDF plotting software ฯลฯ นอกจากเครื่องวิทยุหรือ Receiver , Attenuator  หรืออุปกรณ์ลดทอนสัญญาณ และสายอากาศที่แจ้งไว้ (ตัดสิทธิ์)

6.      เครื่องกำเนิดสัญญาน Fox ในสนามแข่งทั้ง 5 ตัวจะปิดหยุดออกอากาศพร้อมกันเมื่อเวลาแข่งขัน 140 นาทีของผู้แข่งที่ปล่อยออกคนสุดท้ายหมดลง

7.      เครื่องกำเนิดสัญญาน Fox ในจุดเส้นชัยจะปิดหยุดออกอากาศเมื่อผู้แข่งขันคนสุดท้าย ในการแข่งขัน กลับสู่เส้นชัยครบทุกคน

8.      ระหว่างการแข่ง ห้ามผู้แข่งขันออกอากาศเด็ดขาด กรณีฉุกเฉิน ให้แจ้งกรรมการตรวจการ หรือกรรมการประจำจุด (+5m)

9.      เมื่อพบอุปกรณ์ FOX ห้ามจับต้องอุปกรณ์อย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้สังเกตุดูธงหรือ รูปสี่เหลี่ยมสี ขาว/ส้ม แล้วไปลงเวลาหรือประทับตราที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ณ ที่จุดนั้น

10.  เวลาการแข่งขัน 140 นาที ของแต่ละทีมจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวเป็นต้นไปทุกคน จนเสร็จสิ้นที่จุดเส้นชัย  โดยไม่นับเวลาระหว่างจุด

11.  ผู้แข่งขันทั้ง 2 คนในทีม สามารถพูดคุยและให้การช่วยเหลือกันได้ แต่ห้ามรับ หรือให้การช่วยเหลืออื่นๆ ระหว่างผู้แข่งขัน หรือจากผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน (ตัดสิทธิ์)

12.  ห้ามผู้แข่งขันใดๆ ทำให้จุดลงเวลา หรือจุดประทับตรา รวมถึงอุปกรณ์ Fox ที่ใช้ในการแข่งขัน เสียหาย ซ่อนเร้น หรือ เคลื่อนย้าย  เพื่อทำให้คู่แข่งขันทีมอื่นไม่สามารถใช้การได้ (ตัดสิทธิ์)

13.  ผู้แข่งขันต้องเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยห้ามเข้าไปในเขตบ้าน หรือเขตพื้นที่ของผู้อื่น โดยตัดผ่านเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด (+5m)

14.  ผู้แข่งขันห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดรวมถึงนาฬิกาอัจฉริยะ (SMART WATCH) เข้าในพื้นที่แข่งขัน อย่างเด็ดขาด (ตัดสิทธิ์)

15.  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะใดๆ  และต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด (+5m)

16.  ผู้ชนะคือผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์และการตัดสินที่กำหนด  ซึ่งผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การแข่งขัน

หลักเกณฑ์

การตัดสิน

ทุกประเภท

เวลาในการแข่งขันของแต่ละทีม และทุกประเภทการแข่งใช้มาตรฐานเดียวคือ 140 นาที (เริ่มปล่อย ถึง เส้นชัย)

1. ทีมใดใช้เวลาเกิน 140 นาทีถือว่า DISQUALIFY

2. ถ้าเวลาที่ใช้แข่งไม่เกินถือว่าผ่าน

3. ให้จัดเรียงเวลาที่ผ่านตามลำดับจากน้อยไปมาก แยก

    ตามประเภท และรุ่นของการแข่งขัน

ทุกประเภท

จำนวน Fox ที่ต้องค้นหาในการแข่งขันแบ่งดังนี้

- ประเภทชิงถ้วยพระราชทานจำนวน  6 ตัวรวมจุดเส้นชัย

- ประเภท club Station        จำนวน  6 ตัวรวมจุดเส้นชัย

- ประเภทชายทุกประเภท     จำนวน  5 ตัวรวมจุดเส้นชัย

- ประเภทหญิง                 จำนวน  4 ตัวรวมจุดเส้นชัย

1. ให้จัดเรียงลำดับตามจำนวนที่ค้นหาเจอ แยกตาม 

    ประเภท และรุ่นของการแข่งขัน

2. ทีมใดของแต่ละประเภทที่เวลา DISQUALIFY จะไม่ถูก

    นำมาจัดเรียงลำดับในการตัดสิน

ประเภท

- club

- ชายทุกรุ่น

- หญิง

นอกจากประเภทชิงถ้วยพระราชทาน แต่ละประเภททีมอี่นๆ สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน

1. เวลาที่ใช้ค้นหาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. จำวน Fox ที่หาเจอตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละประเภท

3. ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและค้นหา Fox  ได้จำนวน

    ครบ หรือมากที่สุดในประเภทนั้น ๆ

ประเภทสมาคม

สมาคมที่ส่งจำนวน 1 ทีม

1. เวลาที่ใช้ในการค้นหาที่ผ่านเกณฑ์

2. จำนวน Fox ที่หาเจอตามจำนวนที่กำหนด

3. ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยสุดและค้นหา Fox ได้จำนวน

    ครบ หรือมากสุด

ประเภทสมาคม

สมาคมที่ส่งจำนวน 2 ทีม

1. ทีมใดในแต่ละประเภทที่เวลา DISQUALIFY จะถูกตัด

    ออก ให้ใช้เวลาและจำนวน Fox ของทีมที่ผ่านเท่านั้น

2. ถ้าเวลาทั้ง 2 ทีมในแต่ละประเภทผ่านเกณฑ์

     2.1 ใช้ค่าเฉลี่ยจำนวน Fox ของ 2 ทีมในในการคิดคะแนน

     2.2 ใช้เวลาของทีมที่ได้จำนวน Fox มากที่สุด ในการตัดสิน

3.  ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยสุดและค้นหา Fox ได้จำนวน

    ครบ หรือมากที่สุดในประเภทนั้นๆ

ประเภทสมาคม

สมาคมที่ส่งจำนวน 3 ทีม

1. ทีมใดในแต่ละประเภทที่เวลา DISQUALIFY จะถูกตัด

    ออก ให้ใช้เวลาและจำนวน Fox ของทีมที่ผ่านเท่านั้น

2. ถ้าเวลาของทุกทีมผ่านเกณฑ์

     2.1 ให้เลือกทีมที่ค้นหา Fox ได้มากสุดไว้จำนวน 2 ทีม

     2.2 ใช้ค่าเฉลี่ยจำนวน Fox ของ 2 ทีม

     2.3 ใช้เวลาของทีมที่ได้จำนวน Fox มากที่สุด ในการตัดสิน

3.  ผู้ชนะคือทีมที่ใช้เวลาน้อยสุดและค้นหา Fox ได้จำนวน

    ครบ หรือมากที่สุด

 

หมายเหตุ

1.      การกระทำที่ผิดกติกาการแข่งขันในแต่ละข้อ จะถูกปรับเวลาให้เพิ่มเป็นบวกตามเวลาที่กำหนดจากเวลาที่ทำได้จริง ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการตัดสิน  

2.      ผู้ที่ทำผิดกติกาข้อ 5,11,12,14 จะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน

3.      อุปกรณ์ FOX  ที่ให้ค้นหาจะวางห่างจากเส้นทางสันจรปกติทุกชนิด ไม่เกิน 50 เมตร

4.      ผู้ที่แข่งขันที่มีโรคประจำตัวต้องแจ้งกรรมการจัดการแข่งขัน และควรเตรียมยาที่จำเป็นส่วนตัวมาให้พร้อม

5.      ทางผู้จัดไม่มีจุดรับฝากของหน้าสนามแข่ง

 

 

ด้วยความขอบคุณ

                                   

    อุกฤษฏ์ หนูมา

      (HS1 AXC)

สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ HS44SEA

posted Sep 15, 2016, 9:58 PM by wanlop tadsri   [ updated Sep 15, 2016, 10:01 PM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช. ให้ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ HS44SEA ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์งานชุมนุมนักวิทยุสมัครเล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia Network Convention) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://www.seanet2016.com  

HS44SEA จะทำการออกอากาศทุกย่านความถี่ และทุกโหมด ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 
ท่านใดที่สามารถติดต่อกับ HS44SEA ได้แล้ว ต้องการแลกเปลี่ยน QSL Card ที่ระลึกในครั้งนี้ ให้ท่านส่ง QSL Card ของท่าน หากไม่มีให้เขียนรายละเอียดที่ทำการติดต่อ พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 
ส่งมาที่  HS44SEA สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตู้ ป.ณ.2008 กรุงเทพฯ 10501 


RAST เข้าร่วมงาน JARL Ham Fair 2016

posted Aug 20, 2016, 1:55 AM by wanlop tadsri   [ updated Aug 20, 2016, 1:57 AM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดงาน JARL Ham Fair 2016 ระหว่างวันที่ 20-21ส.ค.59 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
นำโดยท่านนายกสมาคมฯ ดร.จักรี ห่านทองคำ HS1FVL พร้อมคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมจัดบูทภายในงาน เพื่อแนะนำกิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทยให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จัก และประชาสัมพันธ์งาน SEANET2016 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานปลายปีนี้ที่พัทยา
ทั้งนี้บูทของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก 
ขอเชิญร่วม ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

posted Aug 10, 2016, 1:48 AM by wanlop tadsri   [ updated Aug 10, 2016, 4:49 AM ]


เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม มหาราชินี 
ได้เวียนมาบรรจบ ครบอีกวาระหนึ่ง

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ใช้สัญญาณเรียกขาน HS0AC ทางความถี่วิทยุสมัครเล่น 
VHF 144.9375 MHz  เวลา 19.00 น. Operator by HS4DDQ
HF  7.128 MHz เวลา 20.00 น. Operator by HS1JZT 


สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเรียนเชิญนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในวัน เวลา และความถี่ดังกล่าว.

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์


กสทช. รับทราบ การขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง

posted Aug 8, 2016, 2:03 AM by wanlop tadsri   [ updated Aug 8, 2016, 2:05 AM ]

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยื่นขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง ต่อสำนักงาน กสทช. แล้ว 
ขณะนี้ รอทางสำนักงาน กสทช. อนุมัติและกำหนดวันสอบ. ผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือแบบทดสอบกลาง ได้ที่ลิ้งนี้ http://www.rast.or.th/store/question-pool


4 สิงหาคม 2559 วันสื่อสารแห่งชาติ

posted Aug 3, 2016, 8:11 PM by wanlop tadsri   [ updated Aug 8, 2016, 1:43 AM ]

คณะกรรมการบริหาร สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ (กสทช.)  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2559


1-10 of 45