News‎ > ‎

ข้อมูล และข่าวสาร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง


กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง


กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.


จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น 

ผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ประมวลภาพบรรยากาศ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1 (21/5/59)


กำหนดการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559