จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

posted Jan 24, 2018, 7:44 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jan 24, 2018, 7:45 PM ]
สามารถ Download จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น ได้ที่

http://www.rast.or.th/ethics-and-operating-procedures-for-radio-amateur