News‎ > ‎

ภาพบรรยากาศการสอบขั้นกลางวันที่ 11 พ.ย. 2555


 

บรรยากาศที่โต๊ะลงทะเบียน หน้าห้องสอบ

 


 

ก่อนเข้าสอบรับรหัสมอร์ส ก็จับกลุ่มคุยกัน

 

HS4DDQ กำลังพูดถึงการส่งรหัสมอร์ส
 

อาจารย์ JACK HS1FVL ด้วย

 
 

วันนี้มีผู้เข้าสอบไม่มากนัก เลยดูโล่งๆไปหน่อย

 

อาจารย์ปู่ HS1JNB
 

คุณ Jack HS1FVL กำลังเรียกชื่อผู้เข้าสอบตามลำดับ

 

ผู้เข้าสอบยืนรอเรียกชื่อ
 

บรรยากาศในห้องสอบ ดูโล่งๆ

 
 

มีเก้าอี้ว่างหลายที่เลย
 

อาจารย์โจ HS2JFW กล่าวต้อนรับผู้เข้าสอบ

 

เจ้าหน้าที่ กสทช. มากันเต็มเลย

 

สอบรับรหัสมอร์สเสร็จ ก็ต่อด้วยสอบทฤษฎีเลย
 

มีเพื่อนท่านหนึ่งไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ อาจารย์โจเลยต้องแปลข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษให้ โดยมีเจ้าหน้าที่ กสทช. มาคุมให้พิเศษ

 

บรรยากาศภายนอกห้องสอบ
 

วันนี้มีผู้ผ่านการรับรหัสมอร์สทั้งหมด 5 ท่าน

 

ผู้เข้าสอบ กำลังดูผลรับรหัสมอร์ส

 

เพื่อนๆกำลังใช้มือถือถ่ายภาพผลสอบรับรหัสมอร์ส
 

คุณแชมป์ E21EIC ซักซ้อมความเข้าใจก่อนการสอบส่งรหัสมอร์ส

 

วันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบได้ฝึกซ้อมการส่งรหัสมอร์สก่อนด้วย
 

การสอบส่งรหัสมอร์สวันนี้จะใช้กรรมการจาก RAST 2 ท่าน และจาก กสทช. อีก 1 ท่าน ต่อผู้เข้าสอบ 1 ท่าน

 

วันนี้มีกรรมการ 2 ชุด ทำให้สามารถสอบพร้อมกันครั้งละ 2 ท่าน
 

มีการปรับเวลาเพิ่มให้ด้วย โดยการส่งตัวอักษรเพิ่มให้เป็น 7 นาที และการส่งตัวเลขเพิ่มเป็น 3 นาที

 

ผู้เข้าสอบท่านแรก HS3RXY
 

ผู้เข้าสอบท่านที่สอง HS1RFQ

 

ผู้เข้าสอบท่านที่สาม HS1AWT จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
 

ผู้เข้าสอบท่านที่สี่ HS1FVU

 

ผู้เข้าสอบท่านสุดท้าย คุณเมธิน ศรีสวัสดิ์ (E27BQT)
 

เจ้าหน้าที่ กสทช.

 

บรรยากาศการสอบท่านสุดท้าย
 

เจ้าหน้าที่ กสทช. ลองส่งรหัสมอร์สให้อาจารย์ปู
 

สุดท้าย วันนี้มีคุณ Jinny HS2AYJ กับคุณ Peter HS2DV เดินทางมาจากระยอง มาให้กำลังใจเพื่อนๆด้วย


ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ ถ้าต้องการให้แก้ไขอะไรก็ email บอกผมได้เลยครับ

รายงานโดย E22UWN
email: e22uwn@gmail.com

Comments