กิจกรรมติว เพื่อเตรียมตัวสอบขั้นกลาง
 
วัน-เวลา
 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 8.30 น. - 16.00 น.  
 
สถานที่
 โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ (อาคาร 9) ชั้น 16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 
แผนที่ และการเดินทาง
 
 
สถานที่จอดรถ
 
 
ไม่สามารถจดรถในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
สามารถจอดรถบริเวณสถานที่จอดรถเอกชนรอบๆ มหาวิทยาลัย (40 บาทตลอดวัน)
ใช้รถโดยสารสาธรณะ หรือรถไฟฟ้า จะได้รับความสะดวกที่สุด
                         
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีเอกมัย แล้วต่อ Taxi หรือจักรยานยนต์รับจ้าง
หากมีข้อสงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 081-655-8432
 
 
 
 
ลงชื่อเข้าร่วมการติว
รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่าน