News‎ > ‎

กำหนดการขายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

posted Mar 15, 2016, 5:25 AM by wanlop tadsri   [ updated Mar 15, 2016, 11:14 PM ]
กำหนดการขายใบสมัครสอบ 
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง จัดโดย สำนักงาน กสทช. 
และมอบหมายให้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร
ทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการขายใบสมัคร จำนวน 200 ใบ ดังนี้
1.ขายใบสมัคร ซื้อด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่โรงแรมเสนาเพลส พหลโยธิน11
2.ขายใบสมัคร Online ที่หน้าเว็บสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะขายหมด  

ราคา
ซื้อด้วยตนเอง   .ค่าธรรมเนียมการสอบ100+ใบสมัครราคา 50 บาท +VAT11บาท+ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS39บาท 
ซื้อผ่าน Online  ค่าธรรมเนียมการสอบ100+ใบสมัครราคา 50 บาท +VAT11บาท+ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS89บาท

เมื่อผู้สมัครได้รับใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
พร้อมแนบเอกสารการสมัครทั้งหมด ส่งEMSกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ติดต่อสอบถามโทร 087-5577773


Comments