News‎ > ‎

เสื้อ JARL HAM FAIR 2016 เปิดสั่งจองแล้ว

posted Jun 21, 2016, 2:01 AM by wanlop tadsri   [ updated Jun 21, 2016, 2:01 AM ]

เสื้อ JARL HAM FAIR 2016
โดยสมาคมฯ RAST จัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดบูธไทย ในงานโตเกียว แฮมแฟร์ 2016 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 นี้

รายละเอียดการสั่งจองที่ http://www.rastmember.org/

*** กรุณาตรวจสอบขนาดเสื้อให้ถูกต้องตามความต้องการ และกรุณาสั่งจองพร้อมชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นี้ ***

Comments