News‎ > ‎

ประมวลภาพบรรยากาศ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1

posted Jun 21, 2016, 2:52 AM by wanlop tadsri   [ updated Jun 21, 2016, 4:32 AM ]
ประมวลภาพบรรยากาศ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1 ครั้งที่ 1/2559 จัดโดยสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 
ขายใบสมัครไป  182 ใบ
มีผู้มาสมัครสอบ 171 คน 
มีผู้เข้าสอบ        159 คน 
ผู้สอบผ่าน .........xxx คน (รอประกาศผลประมาณ1เดือน) 

ขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจาก E21DKD ,HS1ASC ,HS3PZL ,E21EIC ,HS4RAY ,HS6MYW 
   
Comments