สั่งซื้อใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการสอบและค่าใบสมัคร 150 บาท
  • ค่าดำเนินการจัดสอบ 350 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10.50 บาท
  • ค่าจัดส่งใบสมัครและประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ 49.50 บาท

รวมทั้งสิ้น 560 บาท

การโอนชำระเงิน 
  • โอนเงินและแจ้งการชำระเงิน ภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  • ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร กลับมาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562
  • ควรโอนเป็นเศษสตางค์ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ เช่น 560.08 บาท

บัญชีสำหรับการโอนเงิน

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ตรวจสอบ และอับเดทสถานะ 
กรุณาส่งสลิบยืนยันการชำระเงินค่าใช้จ่าย ในการสมัครสอบขั้นกลาง มาที่ http://tiny.cc/chzm6y เท่านั้น * งดส่งอีเมล์ *

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rastmember.org/rast_HFexam.php

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ขั้นกลาง วันที่ 24 สิงหาคม 2562

ตรวจสอบได้หลังจากลงทะเบียนไปแล้วอย่างน้อย 10 นาที