ข่าวสารวิทยุสมัครเล่นและกิจกรรมสมาคม

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ ภูมิภาคที่ 3 ครั้งที่ 17 (IARU Region 3 Conference) ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561

ลงทะเบียนใบสมัครสอบขั้นสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2561
สำหรับท่านที่ซื้อใบสมัครที่งาน RAST Meeting เท่านั้น


ซื้อใบสมัครสอบ ขั้นสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สถานีที่ลงทะเบียนใช้ความถี่ 3.6-3.9 MHz รายการ CQ World - Wide WPX Contest (HF : SSB) : 24 - 26 March 2018

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานความถี่ 3.6-3.9 MHz และ 50-54 MHz เพื่อการแข่งขันเป็นการชั่วคราว


ลงทะเบียนใบสมัครสอบขั้นกลาง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
สำหรับท่านที่ซื้อใบสมัครที่งาน RAST Meeting เท่านั้นซื้อใบสมัครสอบ ขั้นกลาง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ขั้นกลาง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561RAST ออกบูธในงาน Maker Faire Bangkok 2018 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561IARU HF Championship 2017กำหนดการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 21 พ.ค. 60

RAST Happy New Year Party 2017 Jan 15 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2560

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ HS44SEA

กำหนดการสอบ อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560

RASTเข้าร่วมงาน JARL Ham Fair 2016

ขอเชิญร่วม ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

กสทช. รับทราบ การขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง (8/8/59)

4 สิงหาคม 2559 วันสื่อสารแห่งชาติ

กสทช อนุญาตให้ใช้ความถี่ 50MHz เพื่อการแข่งขันรายการ The CQ WW VHF Contest 2016 (8/7/59)

E2HQ IARU HF World Championship 2016 (28/06/59)

ประมวลภาพบรรยากาศ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง รุ่น 1 (21/5/59)

เสื้อ JARL HAM FAIR 2016 เปิดสั่งจองแล้ว (21/5/59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ เรื่องตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ(30/5/59)

ประกาศ ปิดขายใบสมัครสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และตรวจสอบสถานะการสมัคร (14/5/59)

The Southeast Asia NET (SEANET) on 14.320 MHz at 1200Z

สมาคมฯได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง "การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ (Train The Trainer for Amateur Radio)" จัดโดย สำนักงาน กสทช. (30/3/59)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15/3/59)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบท่าน พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. (15/3/59)

กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน CQ WPX SSB 2016 @HS0AC

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง บัตรสมาชิกสมาคมฯ (3/2559)

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมสัมมนา "อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ"

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559-2561)
ดาวน์โหลด ข้อสอบกลางสำหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัติพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ได้แล้วที่นี่
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (6/3/59)
สรุปผลงานสมาคมฯประจำปี 2558
กำหนดการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี2559
ประกาศผลสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 1/2558 สอบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ชั้น 2)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น


 

RAST Meeting

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือน

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ และกิจกรรมวิชาการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตั้นไป เปิดโอกาศให้สมาชิกของสมาคม และผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 320 บาทต่อท่าน
ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการสมาคมในรอบเดือนที่ผ่านมา หรือกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ ซึ่งหากผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีคำถาม หรือข้อสงสัยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กันได้อย่างเป็นกันเอง
สมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่สมาคม ชมรม ไหน มาร่วมพูดคุยกันกับเพื่อนๆ แล้วพบกันครับ