ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง รุ่น 1/2561 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


สมาคมวิทยุสมัครเล่นเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายขั้นกลางและขั้นสูง

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกับสมาคมฯ ในรายการ IARU HF Championship 2017 ด้วยสัญญาณเรียกขาน  " E2HQ " 

การออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A เพื่อกล่าวคำถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน RAST ARDF 2016 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
เลื่อนการแข่งขันเป็นวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560


กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงาน กสทช. 


จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น  แปลโดย HS1LCI

ผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  

 
 

ข่าวสารวิทยุสมัครเล่นและกิจกรรมสมาคม 

RAST Meeting

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือน

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ และกิจกรรมวิชาการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตั้นไป เปิดโอกาศให้สมาชิกของสมาคม และผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 320 บาทต่อท่าน
ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการสมาคมในรอบเดือนที่ผ่านมา หรือกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ ซึ่งหากผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีคำถาม หรือข้อสงสัยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กันได้อย่างเป็นกันเอง
สมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่สมาคม ชมรม ไหน มาร่วมพูดคุยกันกับเพื่อนๆ แล้วพบกันครับ