15th IARU Region 3 Conference

Ho Chi Minh City, Vietnam

การประชุมสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ ภูมิภาคที่ 3 หรือ IARU Region 3 Conference ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย Vietnam Amateur Radio Club (VARC) เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 16 สมาคม ประกอบด้วย ARRL สหรัฐอเมริกา, ARSI อินเดีย, BDARA บรูไน, CRSA จีน, CTARL ไต้หวัน, HARTS ฮ่องกง, JARL ญี่ปุ่น, KARL เกาหลี, MARTS มาเลเซีย, NZART นิวซีแลนด์, ORARI อินโดนีเซีย, PARA ฟิลิปินส์, RAST ไทย, SARTS สิงคโปร์, VARC เวียดนาม, WIA ออสเตรเลีย และ PIARA หมู่เกาพิตแคร์น

นอกจากตัวแทนจาก IARU ภูมิภาคที่ 3 แล้ว ยังมีตัวแทนจากภูมิภาคอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุมด้วยได้แก่  VE6SH  ประธาน IARU จากแคนาดา, W6ROD เลขาธิการ IARU จากสหรัฐอเมริกา,  IARU Region 1 ได้แก่ PB2T จากเนเธอร์แลนด์ และ ZS4BS จากแอฟริกาใต้ ตัวแทนจาก IARU Region 2 ได้แก่ YV5AM จากเวเนซูเอลา และ XE1KK จากเม็กซิโก ตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้เข้าร่วมการประชุม 4 ท่านประกอบไปด้วย HS1FVL, E20MIO, E20NKB และ E21EIC

ในการประชุมได้แบ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) จำนวน 2 กลุ่มย่อย
  • กลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วย กฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น การฝึกอบรมและการพัฒนาของวิทยุสมัครเล่น
  • กลุ่มที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิค, การติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน, แบนด์แพลน และ IARU Region 3 Awards
เรื่องที่น่าสนใจในการพิจารณา ได้แก่
  • การอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นความถี่ใหม่ได้แก่ 1.37 MHz และความถี่ 4.72 MHz ซึ่งหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นกำลังจะอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้ในเร็ว ๆ นี้ 
  • สมาคมวิทยุสมัครเล่นอินโดนีเซีย ORARI กำลังเปิดตัวดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นจากฐานปล่อยจรวดประเทศอินเดีย
  • การส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Telecommunication (APT) และการประชุม WRC-15
  • การแต่งตั้งผู้ประสานงานระดับภูมิภาคได้แต่งตั้ง YC0MLC ในตำแหน่งผู้ประสานงาน EMC 
  • การประชุมยอมรับข้อเสนอจาก WIA ออสเตรเลีย ที่จะสนับสนุนรางวัล ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการแข่งขัน IARU HF Championship Contest เพื่อระลึกถึง Michael Owen, VK3KI (SK) ในแต่ละปี
นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการการคลังเพื่อพิจารณาการจัดเก็บรายและได้พิจารณาการขึ้นค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็น 20% ของสมาคมฯ ที่เป็นสมาชิกของ IARU โดยในที่ประชุมไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ และในการประชุมยังมีการกล่าวถึงเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งมาจากสมาคมวิทยุสมัครประเทศต่าง ๆ จำนวน 61 เรื่อง รวมทั้งเรื่องจากสมาคม RAST จำนวน 2 เรื่องด้วย

ช่วงท้ายของการประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 6 ท่านโดยมีผู้ได้รับเลือก ได้แก่ ZL2AZ, HL1AQQ, JE1MUI, VK3TL, YB0AZ และ VU2GMN

หลังจากการประชุมในทุก ๆ วัน ทางเจ้าภาพ Vietnam Amateur Radio Club (VARC) ได้จัดสถานีพิเศษให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ XV2IARU เป็นประจำทุกวัน และการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นอีก 3 ปีข้างหน้าโดยมีสมาคมวิทยุสมัครเล่นอินโดนีเซีย ORARI เป็นเจ้าภาพ

ต่อไปเป็น ภาพบรรยากาศการประชุมการประชุมสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ ภูมิภาคที่ 3 ครั้งที่ 15

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


ขอขอบคุณ E21EIC สำหรับบทความและภาพประกอบด้วยครับ

73
E22UWN


Comments