ข่าวดี กสทช. อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ใช้ความถี่ย่าน 6m ในการแข่งขัน CQ WW VHF CONTEST 2014

posted Jul 4, 2014, 7:58 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jul 4, 2014, 8:27 PM ]

การแข่งขัน CQ WW VHF Contest 2014 ในวันที่ 19-20 ก.ค.2557 นี้ นอกเหนือจากความถี่ย่าน 2m แล้ว ในปีนี้กสทช. ยังอนุญาตให้สถานีคลับ HS0AC สถานีควบคุมข่าย รวมถึงสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นย่าน 50MHz ได้ด้วย ดังนั้น สถานีขั้นกลางที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันในย่าน 6m เตรียมตัวทำสายอากาศกันได้แล้วครับ 

ศึกษากติกาการเล่นที่ www.e21eic.net/cqvhf

ขั้นกลางท่านใดที่จะเล่น 50MHz ในครั้งนี้
โปรดลงทะเบียนกับทาง สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( RAST )

โดยการแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล CALLSIGN ที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และเบอร์ติดต่อกลับ 
ส่งมาที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตู้ ป.ณ.2008 กรุงเทพ 10501
หรือทาง E-mail :: e21eic@gmail.com 
Tel.087.557.7773

*** ต้องแจ้งก่อนเล่น รับแจ้งถึงวันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 24.00 น. *** เพราะทางสมาคมRASTต้องทำรายงานส่ง สำนักงาน กสทช. หลังจบการแข่งขันComments