โครงการบอลลูนสื่อสาร MSBAT-2

posted Jun 15, 2014, 10:17 PM by Radio Amateur Society of Thailand   [ updated Jun 16, 2014, 1:41 AM ]
 
เชิญนักวิทยุสมัครเล่นไทย เข้าร่วมรับส่งสัญญาณสื่อสาร ในโครงการบอลลูนสื่อสาร ความสูง ระดับ สตา โตส เฟีย ในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยครั้งที่ 2 หรือ MSBAT-2 (บิส แบต ทู) ในวัน
อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9 นาฬิกา เป็นต้นไป

สถานที่ปล่อยบอลลูน จากโรงเรียนชุมชนวัดราฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ....
Comments