ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

posted Jun 15, 2014, 10:22 PM by Radio Amateur Society of Thailand


ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

ตาม ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.. 2555  อ่านต่อ...

 

Download เอกสาร PDF สำหรับพิมพ์ 

Comments