กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนธันวาคม 2555

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่ เอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล มีเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจประมาณ 30 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะสังสรรค์และกิจกรรมทางวิชาการ จัดโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 วันนี้มีเพื่อนๆมาร่วมงานกันไม่มากนัก

 
ในงานนี้คุณพรชัย (อ.โจ HS2JFW) นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้มาแจ้งข่าวสารต่างๆในวงการวิทยุสมัครเล่นไทยให้เพื่อนๆได้ทราบ มีรายละเอียดดังนี้
 

 อ.โจ HS2JFW นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

 • สมาคมฯได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน IARU Region 3 Conference ที่ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5-9 พศจิกายน 2555 ได้แก่ ดร.จักรี HS1FVL,
 • ดร. นพดล (หมอโด่ง) E20MIO, คุณแชมป์ E21EIC, และคุณก้อย E20NKB
   

   

  HS1FVL, E20MIO, E21EIC และ E20NKB

   
   
 • คุณ Fred, K3ZO/HS0ZAR เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน SEANET Convention ที่ Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ได้มอบโล่ที่ระลึก ให้กับทางสมาคมฯ

อ. โจรับมอบโล่จาก คุณ Fred, K3ZO/HS0ZAR

 
 • อ.โจ ได้พูดถึงการประชุมร่วมกับ กสทช. เกี่ยวกับการพัฒนาวงการวิทยุสมัครเล่นไทย มีรายละเอียดดังนี้
  • แถบคลื่นความถี่ย่าน 6 เมตร (ความถี่ 50 MHz) ขณะนี้ยังมีสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ยังออกอากาศเหลืออยู่อีกเพียง 1 สถานี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่า
  • ในปีหน้า เมื่อสถานีนี้เปลี่ยนความถี่ออกอากาศ นักวิทยุสมัครเล่นไทยก็อาจจะได้ใช้ความถี่นี้กัน
  • แถบคลื่นความถี่ย่าน 2 เมตร ความถี่ใช้งานปัจจุบันคือ 144-146 MHz ในปีหน้าคาดว่าจะขยายได้อีก 500 KHz เป็น 144-146.5 MHz และอาจจะขยายได้ถึง 147 MHz ในอนาคต
  • ขอเพิ่มกำลังส่ง สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางย่านความถี่ HF เป็น 1500 วัตต์ และย่านความถี่ VHF เป็น 1000 วัตต์ ส่วนสถานีวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขอเพิ่มกำลังส่งเป็น 100 วัตต์
  • ขอแถบคลื่นความถี่ย่าน 10 เมตร ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้สามารถออกอากาศได้ และอาจจะรวมไปถึงย่าน 40 เมตรด้วย
  • การสอบขั้นกลาง เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 110 คน สามารถสอบผ่านการรับและส่งรหัสมอร์สจำนวน 32 คน
  • ขณะนี้รอผลสอบภาคทฤษฏีอยู่ จากการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านการรับรหัสมอร์ส การส่งรหัสมอร์ส และภาคทฤษฏี จึงจะถือว่าสอบผ่าน ใน
   การสอบส่งรหัสมอร์สในวันแรกได้มีปัญหาเกี่ยวกับการจับเวลา และได้มีการแก้ไขในการสอบวันที่สอง ในอนาคตทางสมาคมฯได้เสนอ กสทช. ให้ไม่ต้อง
   มีการสอบส่งรหัสมอร์สในการสอบขั้นกลาง และได้เสนอ กสทช. ให้เหลือการสอบแค่การรับรหัสมอร์ส และภาคทฤษฏี โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
   ให้คะแนนภาคทฤษฏี 75 คะแนน และคะแนนการรับรหัสมอร์สอีก 25 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน ดังนั้นถ้าผู้เข้าสอบ
   สามารถสอบภาคทฤษฏีได้เต็ม ก็จะผ่านการสอบขั้นกลางแล้ว 
  • ในวันนี้มีคุณ Rudolf Reiss HS0ZEA เดินทางจากจังหวัดอุดรธานี นำเครื่องขยายกำลังส่ง Collins 30L-1 ที่ได้รับการซ่อมแซม จากที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 มามอบคืนให้ทางสมาคมฯ
  •  

   คุณ Rudolf Reiss HS0ZEA 

   สภาพเครื่องขยายกำลังส่ง Collins 30L-1 ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว

   สภาพเครื่องขยายกำลังส่ง Collins 30L-1 ก่อนซ่อม

    
  • ความคืบหน้าของสถานี HS0AC Club Station ที่ เอ็นสิริ รีสอร์ท ทางสมาคมฯได้สถานที่ติดตั้งเสา Tower แล้ว และได้ติดต่อกับผู้รับเหมาเรียบร้อย
  • แล้ว คาดว่าจะเริ่มติดตั้ง Tower ได้ราวๆปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมนี้
  • สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัล 2011 IARU Radiosport HF Championship ให้กับผู้ชนะคือ คุณ Charly, HS0ZCW สำหรับการติดต่อแบบ phone
  • คุณ Sam, HS0ZDY สำหรับ การติดต่อแบบ CW และคุณแชมป์, E21EIC สำหรับการติดต่อแบบผสม (CW และ Phone)
    

   คุณ Sam, HS0ZDY

   คุณ Charly, HS0ZCW

    คุณแชมป์, E21EIC

    
  • สุดท้าย อ.โจ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ และงานพบปะสังสรรค์ครั้งต่อไปจะเป็นงาน New Year Party จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 6
  • มกราคม 2556 คาดว่าจะจัดขึ้นที่บ้านหมอโด่ง E20MIO รายละเอียดโปรดติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ
 
ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยครับ
 
รายงานโดย BIRD / E22UWN
 
73 
 
 
Comments