กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ประจำเดือนตุลาคม 2555

ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ที่ เอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล มีเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจประมาณ 50 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะสังสรรค์และกิจกรรมทางวิชาการ จัดโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานนี้คุณพรชัย (อ.โจ HS2JFW) นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้มาแจ้งข่าวสารต่างๆในวงการวิทยุสมัครเล่นไทย ให้เพื่อนๆได้ทราบดังนี้

  

คุณ Tony Waltham, HS0ZDX และ อ.โจ HS2JFW

เพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจที่มาร่วมในงาน
 
  • การจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 2/2555 รอบแรกจำนวน 100 ท่าน ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นสนใจกันเป็นจำนวนมาก และได้ลงทะเบียนจนครบ 100 ท่านภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับรอบสองอีกจำนวน 100 ท่าน โดยจะจัดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ส่วนรายระเอียดการลงทะเบียนรอบสองจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป
  • ขอแสดงความยินดีกับคุณแชมป์ E21EIC ที่ได้รับการรับรองจาก Amateur Radio Relay League (ARRL) ให้ทำหน้าที่เป็น DXCC Card Checker คือเป็นผู้ตรวจสอบและขึ้นรางวัล QSL card ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยที่ต้องการขึ้นรางวัล QSL Card ไม่ต้องส่ง Card ไปที่อเมริกา สามารถส่งไปที่คุณแชมป์ได้
 

คุณแชมป์ E21EIC
  • กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ รวมทั้งจะมีการปรับปรุงเเบนด์เเพลนให้ครอบคลุมความถี่ตั้งแต่ 50MHz ไปจนถึง 245GHz โดยทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ส่งข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆให้กับ กสทช. แล้ว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ทางสมาคมฯเสนอไปได้แก่ การขอเพิ่มกำลังส่ง การขอให้มีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และการผ่อนผันเพื่อนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคมรุ่นใหม่ๆ ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน เพื่อที่จะได้รวบรวมและส่งให้ กสทช. ต่อไป
  • กิจกรรม DX สุดเขตประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS และนิตยสาร 100 วัตต์ จะจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยลักษณะของกิจกรรมเป็นสถานีสื่อสารฉุกเฉิน ให้เพื่อนๆ เตรียมอุปกรณ์สำหรับตั้งสถานีภาคสนามแบบไม่ใช้ไฟบ้าน (ลักษณะ Field Day) และสถานีพิเศษ HS25DX เป็นสถานีหลักของแคมป์ที่จะทำการ DX  สมาคมที่เป็นเจ้าภาพ คือสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS  ออกอากาศทั้ง HF  และ VHF เราต้องการให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมตั้งแต่การตั้งสถานี ติดตั้งสายอากาศ จัดบริเวณสถานี ฯลฯ จากนั้นทุกกลุ่ม ทุกทีมสามารถผลัดเปลี่ยนกันมาออกอากาศที่สถานีหลัก โดยใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษนี้ตามชั้นใบอนุญาตของตัวเอง
  • การติดตั้งเสา Tower แบบ Self-Support ความสูง 24 เมตร ที่ เอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล สำหรับ Club Station HS0AC คาดว่าจะเสร็จในเดือนธันวาคมนี้
  • การยืนไว้อาลัยจากเพื่อนๆที่มาร่วมงาน สำหรับการจากไปของคุณ Michael Owen, VK3KI ประธานของ IARU Region 3
  • สำหรับกิจกรรมทางวิชาการ เป็นการสรุปผลการติดต่อสื่อสารแบบสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ Earth-Moon-Earth (EME) โดยคุณ Swen Roeder, HS0ZFZ ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายนที่ผ่านมา ในภาคอีสานของประเทศไทย (Grid Locator: OK17ux) มีการพูดถึงอุปสรรค์ต่างๆ แต่ก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดี สามารถติดต่อไดถึง 138 QSOs และสามารถหาทุนมาช่วยทางสมาคมฯได้ถึง 610 ดอลล่าร์
 

คุณ Swen Roeder, HS0ZFZ

  • ที่เหลือ เป็นภาพเพื่อนๆที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ
  

(ซ้ายไปขวา) HS4DDQ E20WXA HS5NMF HS1FVL E20MIO
ผมชอบภาพนี้จริงๆเลย

 

(ยืน ซ้ายไปขวา) E20HHK HS1NIV HS6MYW
(นั่ง ซ้ายไปขวา) HS1JNB HS4RAY HS6NDK HS4SCI
  

ครอบครัวท่าน HS9ABP
 

ท่าน HS7JJY
  

ท่าน HS0OAG
 

อ. โจ HS2JFW กับท่าน E27BZJ
  

ท่าน HS1NIV
 

ผมถ่ายให้แล้วกันครับ
(ซ้ายไปขวา) HS0OAG E21EIC xyl ของ HS4DDQ และ HS4DDQ
  

(ซ้ายไปขวา) HS1AXC HS1JC HS7JJY
 
  

(ซ้ายไปขวา) E27BZJ E20MIO E20WGQ
 

(ซ้ายไปขวา) HS2JFW E21SP HS0OAG
  

เหรัญญิก HS0VDX และ E20NKB (คุณก้อย)
 

ท่าน เลขาฯ HS1FVL (คุณ Jack)


หมดแล้วครับ แล้วพบกันใหม่สำหรับกิจกรรมจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ครับ

73

E22UWN


Comments