ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

posted Jun 15, 2014, 10:40 PM by Radio Amateur Society of Thailand
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน (เฉพาะเขต 1 เขต 2 และเขต 7)
โดย คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ.อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของนักวิทยุสมัครเล่น
ที่จะเข้าร่วามการประชุมดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็น และข้อเสนอ
หากท่านใด มีความเห็น และข้อเสนอ ที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ
สามารถส่งความเห็นมาได้ที่ hq@rast.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 นี้

| Attachments:  Focus_Group_HAM_CB.pdf

Comments