รายชื่อผู้สมัครสอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

posted Jun 15, 2014, 10:24 PM by Radio Amateur Society of Thailand
 
หากโอนเงินแล้วยังไม่พบชื่อ อาจเกิดจากยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน
หรือส่งหลักฐานการชำระเงินไม่ชัดเจน หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ทาง Email : hq@rast.or.th
Comments