สัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)”

posted Jun 15, 2014, 10:42 PM by Radio Amateur Society of Thailand
 
RAST จัดสัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)”
 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม ให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
ที่ร่วมการแข่งขันรายการ CQ WW VHF 2012 รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการแข่งขัน และมีประสบการณ์
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป   อ่านต่อ..
Comments