กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ประจำเดือนกันยายน 2555

ในงานพบปะสังสรรค์ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประจำเดือนกันยายน จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ที่ เอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โอเทล ลำลูกกา มีเพื่อนๆมาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทำให้ห้องประชุมดูเล็กไปเลย จุดเด่นของงานอยู่ที่เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารย่าน HF Yaesu รุ่น FT-2000D จำนวน 2 เครื่องที่ทางสมาคมฯได้รับการบริจากมาจาก Yaesu เพื่อช่วยฟื้นฟู HS0AC Club Station จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยทางคุณ Dennis Motschenbacher (K7BV) รองประธานบริษัท Yaesu-Musen แห่ง North America เดินทางมาส่งมอบเครื่อง Yaesu FT-2000D ด้วยตัวเอง

 

เครื่อง Yaesu FT-2000D หนึ่งในสองเครื่องที่นำมาแสดงในงาน

 

พี่จอห์น HS1CHB กำลังสาธิตการทำงานของเครื่อง Yaesu FT-2000D
 

ท่าน E20UPZ หรือ Ham Sak กำลังทดสอบเครื่อง Yaesu FT-2000
 

คุณ Dennis, HS0ZKS กำลังสาธิตการทำงานของเครื่อง Yaesu FT-2000D ให้กับท่าน HS1LCI นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นเชียงใหม่


ทางสมาคมฯก็ได้ขอนามเรียกขานไทย HS0ZKS และได้มอบโล่ขอบคุณ ให้กับคุณ Dennis และฝากโล่ขอบคุณไปยังคุณ Jun Hasegawa ประธานบริษัท YAESU-MUSEN ด้วย

 
นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย HS2JFW มอบโล่ขอบคุณให้กับคุณ Dennis K7BV / HS0ZKS รองประธาน Yaesu แห่ง North America

 
คุณ Dennis แสดงป้ายชื่อสถานี HS0ZKS ของที่ระลึกที่ทางสมาคมฯ มอบให้


ในงานฯ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการครบรอบ 75 ปีของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจะครบในวันที่ 21-22 กันยายนนี้ โดยคุณ Mich LX1KQ, HS0ZFS ทางสมาคมฯได้ฝากโล่แสดงความยินดีให้กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก ไปกับคุณ Mich ด้วย

 
คุณ Mich LX1KQ กำลังบรรยายเกี่ยวกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก

 
นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย HS2JFW มอบโล่แสดงความยินดีกับการครบรอบ 75 ปีของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศลักเซมเบิร์กนอกจากนี้ทางคุณ Toshi, JA1WTI ได้นำเงินบริจากจากเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้ติดต่อกับ HS0AC และ E2E บนความถี่ย่าน 6 เมตร ในช่วง CQ WW VHF Contest ในงาน JARL Ham Fair และคุณ Toshi ยังได้บริจาก Desk Microphone ให้กับทางสมาคมฯด้วย

 
 

นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย อ.โจ (HS2JFW) รับมอบเงินบริจาก
และ Desk Microphone จากคุณ Toshiสุดท้ายเป็นการนำเสนอโครงการบอลลูนอเนกประสงค์  ความสูงระดับสตราโตสเฟียร์ เพื่อการวิจัย ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ครั้งที่ 3 หรือ MSBAT3 โดย HS1JAN ซึ่งมีแผนที่จะปล่อยบอลลูนช่วงปลายปีนี้ ในงานฯ มีเพี่อนนักวิทยุสมัครเล่นใหม่ และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นเก่าที่กลับมาร่วมงานพบปะสังสรรค์ของสมาคมฯ ในวันนี้ เป็นจำนวนถึง 25 ท่าน ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จะได้ของที่ระลึกจาก YAESU ติดมือกลับบ้านทุกท่าน ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 
ของที่ระลึกจาก Yaesu

 
คุณ Dennis เดินแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน

 
คุณ Jinny HS2AYJ YL จากระยอง กำลังขอบคุณคุณ Dennis สำหรับของที่ระลึก

 
ภาพถ่ายคุณ Dennis กับ YL ที่มาร่วมงาน

 


 

 
HS1FVL (คุณ Jack) และ E21EIC (คุณ Champ)

 
HS4DDQ

 


 

 


 คุณ Champ (E21EIC) รับมอบ QSL Card จากคุณ Mich LX1KQ73

โดย E22UWN

Comments