บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม (Donate)

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่ทำจำเป็นต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และมีเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ผ่านการส่งเงินสนับสนุน
 
วิธีการ
 
ส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารมาที่
 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6
 
หรือส่งผ่าน บัญชี PayPal มาที่ donate@rast.or.th
 
เมื่อปลายปี 2554 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้สถานีคลับเสตชั่นของสมาคมฯ HS0AC ตั้งอยู่ที่สถานบัน AIT ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับความเสียหายทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงให้กลับมาใช้ได้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก