ผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ประกาศ สำนักงาน กสทช.
เรื่อง ผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ครั้งที่1/2559 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. 


Comments