ตารางสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

รายละเอียดการสอบ และข้อมูลการสมัคร 
ต้องติดต่อกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่เปิดสอบในแต่ละจังหวัดโดยตรง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการสอบสามารถดูได้ที่ สำนักงาน กสทช