รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส

Post date: May 21, 2012 8:26:18 AM

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2555