ข้อมูล และข่าวสาร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง รุ่น1/2559

ดาวน์โหลด ข้อสอบกลางสำหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัติพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ได้แล้วที่นี่

ทำแบบทดสอบ Online คลิก

แบบฟอร์มเสนอปรับปรุง แก้ไข ข้อสอบขั้นสูง

Advance Amateur Radio Exam Study Guide จัดทำโดย E21IZC

แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (ADVANCED AMATEUR RADIO OPERATOR) จัดทำโดย E29AHU