กำหนดการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

Post date: Jan 25, 2018 3:49:04 AM

กำหนดการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

https://drive.google.com/open?id=1v5Gi3DpV9Oc2d0FUf1jgDBlWwPMqgb_u