จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

Post date: Jan 25, 2018 3:44:26 AM

สามารถ Download จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น ได้ที่

http://www.rast.or.th/ethics-and-operating-procedures-for-radio-amateur