กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย

Post date: Jan 25, 2018 3:47:09 AM

กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.

http://www.rast.or.th/nbtc_ar