ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน CQ WPX SSB 2016 @HS0AC

Post date: Mar 14, 2016 6:27:28 AM

รายชื่อ Operator HS0AC CQ WPX SSB 2016 March 26-27

HS1FVL

HS5NMF

HS6MYW

HS7BHK

E23PKO

E20ZFD

E23NEZ

E22MCU

E23PKQ

E29THF

E21SNN

E22ULT

E21SP

E20YTI

Update 16/3/16 13:00 น.

แผนที่ สถานที่ทำการแข่งขัน HS0AC https://goo.gl/maps/DB2LqjT8B9P2

ศึกษาข้อมูลการแข่งขัน กติกาการแข่งขัน ได้ที่ http://www.cqwpx.com/