การติวเพื่อเตรียมตัวสอบขั้นกลาง

Post date: Oct 11, 2012 7:46:57 AM

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดติวให้กับผู้ที่เข้าสอบและผู้ที่สนใจทั่วไป

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่การเดินทาง)

กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 250 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อได้ที่นี่

ลงชื่อเข้าร่วมการติวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 034-0-11930-6

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ดังนี้

  • โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ Online Banking แล้วแจ้งผลการโอนมาที่ หรือ
  • ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งด้วย MMS หรือ
  • ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่าน Email มาได้ที่ pay@rast.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hq@rast.or.th