ภาพบรรยากาศการสอบขั้นกลาง 10 พ.ย. 2555

บรรยากาศการลงทะเบียนสอบช่วงเช้า

เพื่อนๆกำลังตรวจสอบรายชื่อ

ขออ่านอีกหน่อยนะั

พร้อม !!!

กำลังรอกรรมการ RAST เรียกชื่อเพื่อเข้าห้องสอบ

ช่วยกันอ่านชื่อหน่อย

บรรยากาศภายในห้องสอบ

เจ้าหน้าที่ กสทช. กำลังตรวจบัตร

ข้างล่างห้องสอบ น้องๆก็กำลังตั้งสถานี HF กัน

ไม่มีไมค์ จะส่งอย่างไรละ

น้องไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่จัดการเอง

ทำได้ยังไงนี้ !!!

หลังสอบรับรหัสมอร์ส กรรมการก็ต้องรีบตรวจข้อสอบกัีน

บรรยากาศการตรวจข้อสอบ

ท่านเลขาฯ HS1FVL ก็ต้องมาช่วยตรวจข้อสอบด้วย

Toshi Ham ชาวญี่ปุ่นก็มาช่วยตรวจด้วย

กระดาษคำตอบทุกใบจะต้องถูกตรวจโดยกรรมการ RAST 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ กสทช. อีก 1 ท่าน

เพื่อนๆกำลังดูผลสอบรับรหัสมอร์ส

นี้คือรายชื่อท่านที่ผ่านการรับรหัสมอร์ส ทั้ง 27 ท่าน

กรรมการ RAST ในสอบการส่งรหัสมอร์ส

ใช้กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

บรรยากาศการสอบชุดแรก 9 ท่าน

บรรยากาศการสอบชุดที่สองอีก 9 ท่าน

บรรยากาศการสอบชุดที่สามอีก 9 ท่าน

ในการสอบรอบนี้ มี YL ผ่านการรับรหัสมอร์สถึง 3 ท่าน

ท่านแรกคือ E21GJC

ท่านที่สองคือ HS3ANP

ท่านสุดท้ายคือ HS6XIV

หลังการสอบก็หมดแรงกันไปตามๆกัน ทั้งกรรมการและผู้เข้าสอบ

บรรยากาศหน้าห้องสอบ หลังสอบเสร็จ

ส่วนด้านล่างก็ยังคึกคักเหมือนเดิม

ตอนเย็นพี่จอห์นก็มาช่วยตั้งสถานี HF เพิ่มเติม

ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ

รายงานโดย E22UWN

email: e22uwn@gmail.com