ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

Post date: Jun 27, 2012 2:16:58 AM

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน (เฉพาะเขต 1 เขต 2 และเขต 7)

โดย คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ.อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของนักวิทยุสมัครเล่น

ที่จะเข้าร่วามการประชุมดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็น และข้อเสนอ

หากท่านใด มีความเห็น และข้อเสนอ ที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ

สามารถส่งความเห็นมาได้ที่ hq@rast.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 นี้