กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559

Post date: Mar 14, 2016 8:27:02 AM

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559

สอบวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน.กสทช.

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร

กำหนดการขายใบสมัคร ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

ติดตามข่าวสารจากทางสมาคมได้ทาง http://www.rast.or.th , Facebook , Line #RAST , ความถี่ 144.9375 MHz , 7.128 MHz