สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ HS44SEA

Post date: Sep 16, 2016 4:58:58 AM

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช. ให้ใช้สัญญาณเรียกขานพิเศษ HS44SEA ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์งานชุมนุมนักวิทยุสมัครเล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia Network Convention) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://www.seanet2016.com

HS44SEA จะทำการออกอากาศทุกย่านความถี่ และทุกโหมด ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559

ท่านใดที่สามารถติดต่อกับ HS44SEA ได้แล้ว ต้องการแลกเปลี่ยน QSL Card ที่ระลึกในครั้งนี้ ให้ท่านส่ง QSL Card ของท่าน หากไม่มีให้เขียนรายละเอียดที่ทำการติดต่อ พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่ HS44SEA สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตู้ ป.ณ.2008 กรุงเทพฯ 10501