โครงการบอลลูนสื่อสาร MSBAT-2

Post date: Mar 14, 2012 6:49:18 AM

เชิญนักวิทยุสมัครเล่นไทย เข้าร่วมรับส่งสัญญาณสื่อสาร ในโครงการบอลลูนสื่อสาร ความสูง ระดับ สตา โตส เฟีย ในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยครั้งที่ 2 หรือ MSBAT-2 (บิส แบต ทู) ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9 นาฬิกา เป็นต้นไป

สถานที่ปล่อยบอลลูน จากโรงเรียนชุมชนวัดราฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ความสูงที่คาดหมาย ชั้นบรรยากาศ สตา โตส เฟีย เหนือจากพื้นโลก 30 กิโลเมตรโมดูล สื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประกอบด้วย

  1. ระบบสื่อสาร แจ้งตำแหน่งของบอลลูน ด้วย GPS ไฮติจูต ในระบบ APRS แพคเก็ตเรดิโอ แบบ FSK 1200 bps ที่ความถี่ 145.525 แมกกะเฮริซ์
  2. ระบบสื่อสารดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยี DSP ถ่ายภาพนิ่ง ด้วยโมดูลกล้อง แล้วส่งภาพกลับลงทันที ในระบบ SSTV โหมด โลบอท 36 ที่สามารถรับภาพด้วยโปรแกรม MMSSTV ที่ความถี่ 145.500 แมกกะเฮริซ์
  3. ระบบ รีพีตเตอร์ ทวนสัญญาณสื่อสาร รับส่งสัญญาณช่องเดียว รับส่งที่ความถี่ 144.100 แมกกะเฮริซ์ โทน 67 เฮริซ์

ผลการรับปล่อยบอลลูนสื่อสาร MSBAT-2

ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สามารถขึ้นไปได้สูงกว่าการปล่อยครั้งก่อน ผลการติดต่อสื่อสารผ่าน Simplex Repeater และการรับสัญญาณ SSTV สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี

สัญญาณ SSTV ที่รับได้โดย HS2JFW ที่กรุงเทพ