RAST เข้าร่วมงาน JARL Ham Fair 2016

Post date: Aug 20, 2016 8:55:38 AM

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดงาน JARL Ham Fair 2016 ระหว่างวันที่ 20-21ส.ค.59 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นำโดยท่านนายกสมาคมฯ ดร.จักรี ห่านทองคำ HS1FVL พร้อมคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมจัดบูทภายในงาน เพื่อแนะนำกิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทยให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จัก และประชาสัมพันธ์งาน SEANET2016 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานปลายปีนี้ที่พัทยา

ทั้งนี้บูทของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก