กสทช. รับทราบ การขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง

Post date: Aug 8, 2016 9:03:18 AM

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยื่นขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง ต่อสำนักงาน กสทช. แล้ว

ขณะนี้ รอทางสำนักงาน กสทช. อนุมัติและกำหนดวันสอบ. ผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุเล่นขั้นกลาง กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือแบบทดสอบกลาง ได้ที่ลิ้งนี้ http://www.rast.or.th/store/question-pool