กำหนดการขายใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

Post date: Mar 15, 2016 12:25:24 PM

กำหนดการขายใบสมัครสอบ

เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง จัดโดย สำนักงาน กสทช.

และมอบหมายให้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร

ทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการขายใบสมัคร จำนวน 200 ใบ ดังนี้

1.ขายใบสมัคร ซื้อด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่โรงแรมเสนาเพลส พหลโยธิน11

2.ขายใบสมัคร Online ที่หน้าเว็บสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะขายหมด

ราคา

ซื้อด้วยตนเอง .ค่าธรรมเนียมการสอบ100+ใบสมัครราคา 50 บาท +VAT11บาท+ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS39บาท

ซื้อผ่าน Online ค่าธรรมเนียมการสอบ100+ใบสมัครราคา 50 บาท +VAT11บาท+ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์EMS89บาท

เมื่อผู้สมัครได้รับใบสมัครแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

พร้อมแนบเอกสารการสมัครทั้งหมด ส่งEMSกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถามโทร 087-5577773