สื่อการเรียนรู้

หนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่น โดย HS5AYO (อ่านประกอบการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง)

HS5AYO-Handbook.pdf