การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น