ข่าวย้อนหลัง

RAST Meeting JUL 2014 — Jul 25, 2014 7:10:55 AM

ข่าวดี กสทช. อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ใช้ความถี่ย่าน 6m ในการแข่งขัน CQ WW VHF CONTEST 2014 — Jul 5, 2014 2:58:44 AM

การประชุมประจำเดือน มิ.ย. 2557 — Jun 16, 2014 6:34:31 AM

การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของ สวสท. ปี 2557- 2559 — Jun 16, 2014 6:13:13 AM

ภาพบรรยากาศ RAST's New Year Party 2014 — Jun 16, 2014 6:08:10 AM

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนธันวาคม 2555 — Jun 16, 2014 6:00:39 AM

15th IARU Region 3 Conference — Jun 16, 2014 5:58:55 AM

กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ประจำเดือนตุลาคม 2555 — Jun 16, 2014 5:56:22 AM

กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ประจำเดือนกันยายน 2555 — Jun 16, 2014 5:54:32 AM

exam-november-55 — Jun 16, 2014 5:44:18 AM

สัมมนา Online “ความรู้พื้นฐานความถี่ 50MHz (6m)” — Jun 16, 2014 5:42:15 AM

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) — Jun 16, 2014 5:40:13 AM

ประกาศผลการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง — Jun 16, 2014 5:39:07 AM

การสอบ US Amateur Radio Examination — Jun 16, 2014 5:38:01 AM

SEANET Contest 2012 — Jun 16, 2014 5:36:41 AM

ภาพวันสอบ 19 พ.ค. 55 โดย HS7JJY — Jun 16, 2014 5:32:19 AM

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่งรหัสมอร์ส — Jun 16, 2014 5:28:04 AM

สถานะการจัดส่งหนังสือ — Jun 16, 2014 5:26:04 AM

รายชื่อผู้สมัครสอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 — Jun 16, 2014 5:24:47 AM

ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม — Jun 16, 2014 5:22:40 AM

แผนแม่บท กสทช — Jun 16, 2014 5:19:46 AM

โครงการบอลลูนสื่อสาร MSBAT-2 — Jun 16, 2014 5:17:50 AM

Joe, HS2JFW, elected President of RAST — Jun 16, 2014 5:13:57 AM

SEANET Contest 2012 — May 29, 2012 7:14:52 AM

ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม — Apr 5, 2012 9:33:43 AM

msbat2full — Mar 14, 2012 6:49:18 AM