ความรู้เกี่ยวกับความถี่ 6m (50MHz)

ตามที่ กสทช ได้อนุญาตให้ได้ทดลองใช้งานความถี่ย่าน 6m หรือ 50-54MHz เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ CQWW VHF Contest 2012 ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2555 ซึ่งความถี่นี้เป็นความถี่ใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ในต่างประเทศได้มีการใช้งานโดยนักวิทยุสมัครเล่นมานานแล้ว นักวิทยุสมัครเล่นไทยมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับความถี่นี้

มีหลายคนก็สงสัยว่าสายอากาศจะเป็นแบบไหน นักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้งานอยู่เขาใช้งานกันอย่างไร Bandplan เป็นอย่างไร จึงใช้โอกาศนี้แบ่งปันข้อมูลบางส่วนที่ได้ศึกษาหาความรู้จาก Website ต่างๆ ใน Internet

ความถี่ย่าน 6m ในกิจการวิทยุสมัครเล่น นั้นอยู่ในช่วงระหว่างความถี่ 50-54MHz ซึ่งจัดอยู่ในช่วงย่านความถี่ VHF (ความถี่ VHF อยู่ในช่วง 30-300MHz) แต่ก็อยู่ใกล้กับความถี่ย่าน HF (ความถี่ย่าน HF อยู่ในช่วง 3-30MHz) ซึ่งการที่เป็นเช่นนี้ทำให้ความถี่ย่าน 6m นั้นมีคุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่นเป็นได้ทั้งแบบ HF และ VHF ในบางช่วงเวลาความถี่ 6m สามารถใช้ติดต่อได้ไกลๆ ข้ามทวีป ได้ด้วยการสะท้อนชั้นบรรยากาศ แต่ในบางช่วง ก็ติดต่อได้ใกล้ เพราะใช้การแพร่กระจายคลื่นแบบเส้นตรง (Line of sight) ด้วยคุณสมบัติแบบนี้หลายๆ คนก็เรียกความถี่นี้ว่า “Magic band”

สายอากาศสำหรับ 6m มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งส่วนมาก นิยมใช้ชนิดทิศทาง (Yagi) ส่วนใหญ่นิยมวางแบบแนวนอนแบบย่านความถี่ HF (Horizontal) แต่ก็มีการใช้งานแบบรอบตัวชนิด Vertical ด้วยเช่นกัน

ภาพจาก Website ของ DK7ZB

การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นในความถี่ 6m นั้นก็นิยมใช้กันหลาย Mode ด้วยกัน เช่น CW/SSB/SSTV/WSJT/EME ถึงแม้ความถี่ย่านนี้จะมีแถบกว้างถึง 4MHz (50-54MHz) แต่ก็นิยมใช้กันอยู่ช่วงต้นๆ เพียงเท่านั้น โดยมีแผนการใช้ความถี่ (Bandplan) ดังนี้

50.000 – 50.080 MHz – ความถี่สำหรับสถานี Beacon

50.080 – 50.100 MHz – ความถี่สำหรับการติดต่อแบบ CW

50.100 – 50.500 MHz – ความถี่สำหรับการติดต่อแบบ SSB

50.500 – 50.600 MHz – ความถี่สำหรับการติดต่อใน Mode อื่นๆ เช่น SSTV/RTTY

50.600 – 54.000 MHz – มักไม่มีการใช้งาน ซึ่งในบางประเทศอาจมีการใช้เป็นความถี่สำหรับสถานีทวนสัญญาณ

Bandplan อย่างละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.uksmg.org/pages/rsgb-50mhz-band-plan

จากแผนการใช้ความถี่สากลนี้ ถ้าเรามีโอกาศได้ใช้งาน ก็ให้เปิดหาคนใช้งานอยู่แถวๆ 50.080 – 50.200 MHz ก็เพียงพอ เพราะความถี่สูงเกินไปกว่านั้นก็มักไม่ค่อยมีคนไปใช้งาน

ข้อพึงระมัดระวังการใช้ความถี่บางความถี่ ได้แก่ ช่วง 51.100 – 50.130 MHz จะใช้เป็นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสารทางไกลข้ามทวีปเท่านั้น และความถี่ 50.110 MHz ใช้เป็นความถี่เรียกขานนานาชาติ ดังนั้นถ้าเราติดต่อกันภายในประเทศโปรดระมัดระวังความถี่เหล่านี้ สำหรับการใช้งาน Mode SSB มักจะอยู่ที่ความถี่ 50.150 MHz

เพื่อความถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการรบกวนระหว่างประเทศ โปรดศึกษาก่อนการใช้งาน

HS2JFW/K2JFW