คำกล่าวถวายความอาลัย

Net control 
"เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นท่านต่อไป เรียกขาน HS70A .........เข้ามาได้  ครับ/ค่ะ"


นักวิทยุสมัครเล่น กล่าวถวายความอาลัย
"พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า............................"