https://sites.google.com/site/orgrast/rast-social-media-links


กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 
ครั้งต่อไปวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ประชาสัมพันธ์

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการติว เพื่อเตรียมพร้อมสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

การจัดติวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่กำลังเตรียมตัวสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่จะสอบมากขึ้น โดยจะมีการเจาะประเด็นสำคัญในตัวข้อสอบภาคทฤษฎี เนื่องจากข้อสอบมีถึง 100 ข้อ แต่กำหนดให้ใช้เวลาเพียง 60 นาที จึงจำเป็นต้องยกระดับความพร้อมของผู้เข้าสอบให้ตอบสนองต่อเวลาที่จำกัดด้วยเทคนิดต่างๆ และการจำลองการสอบรับรหัสมอร์สเพื่อวัดความพร้อมในการสอบภาคปฎิบัติอีกด้วย

1. วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

2. สถานที่ : โรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย (13°49'55.7"N 100°26'49.3"E)

3. เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

4. จำนวนที่รับสมัคร : 70 คน

5. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมติว สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทาง Email โดยให้ลงรายละเอียดดังนี้
5.1. ระบุหัวข้อว่า "ติว สอบขั้นกลาง 8 มีค. 2558"
ในช่องข้อความให้ลงรายละเอียดส่วนตัว
5.2. ชื่อ - นามสกุล
5.3. Call Sign
5.4. หมายเลขติดต่อ
5.5. Email address
5.6. Line ID (หากมี)
5.7. สมาคมที่ท่านสังกัด (หากเป็นสามาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาระบุหมายเลขสมาชิก)

6. ค่าใช้จ่ายในการติว
    - บุคคลทั่วไป 350 บาท
    - สมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 250 บาท

ทั้งนี้รวมค่าอาหารกลางวันไว้ด้วยแล้ว

โอนเงินมาที่
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัส นิชดาธานี
บัญชี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 621-2-10221-9
ชื่อบัญชี นายจักรี ห่านทองคำ

เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งรูปหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email: tutor.rast@gmail.com

7. ผู้ที่สมัคร ติว ทาง online ให้นำบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นมาแสดงเพื่อรับบัตรเข้าติว ในวันที่ 8 มีนาคม 2558


:: ข่าวสารวิทยุสมัครเล่นและกิจกรรมของสมาคม ::
 
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น


การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของ สวสท. ปี 2557- 2559


RAST's New Year Party 2014

ภาพบรรยากาศการสอบขั้นกลาง วันที่ 10 พ.ย. 2555

ภาพบรรยากาศการสอบขั้นกลาง วันที่ 11 พ.ย. 2555

15th IARU Region 3 Conference

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนกันยายน 2555

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนตุลาคม 2555

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนธันวาคม 2555 นักวิทยุสมัครเล่นท่านใดติดต่อกับสถานีพิเศษ HS50RAST เนื่องในโอกาสที่สมาคม RAST ก่อตั้งครบ 50 ปี และต้องการได้รับบัตรยืนยันการติดต่อ (QSL Card) สามารถส่งซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง มาที่

HS50RAST
ตู้ ปณ 2008
กรุงเทพ 10501

ท่านจะได้รับ QSL Card ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษจากทางสมาคมฯ

 


 ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ตาม ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555RAST Meeting

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือน

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ และกิจกรรมวิชาการ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตั้นไป เปิดโอกาศให้สมาชิกของสมาคม และผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 280 บาทต่อท่าน
 
ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการสมาคมในรอบเดือนที่ผ่านมา หรือกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ ซึ่งหากผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีคำถาม หรือข้อสงสัยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กันได้อย่างเป็นกันเอง
สมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่สมาคม ชมรม ไหน มาร่วมพูดคุยกันกับเพื่อนๆ แล้วพบกันครับ