เพื่อให้การใช้งาน CTCSS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการรบกวนระหว่างสถานีทวนสัญญาณ
และสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น จึงได้กำหนดความถี่ของ CTCSS ขึ้นสำหรับใช้งานแต่ละจังหวัด 
โดยมีหลักการในการกำหนดและใช้งานดังนี้

1. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ในจังหวัดเดียวกันกำหนดความถี่ใช้งานที่ต่างกัน
2. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ในจังหวัดเดียวกันกำหนดให้ใช้ CTCSS Tone เดียวกัน
3. จังหวัดที่ติดกัน กำหนดให้ใช้ CTCSS Tone ต่างกัน หรืออย่างน้อยในระยะประมาณ 200 กฺิโลเมตร
4. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ให้ใช้ CTCSS Tone ของจังหวัดที่สถานีตั้งอยู่เท่านั้น (ยกเว้นมีการประสานงานกำหนดเป็นอย่างอื่น)
5. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ต้องส่ง CTCSS Tone เดียวกัน ที่ภาคส่งของสถานีในขณะกำลังออกอากาศอย่างต่อเนื่อง

การเข้าถึงสถานีทวนสัญญาณ โดยใช้ CTCSS

- สถานีทวนสัญญาณที่กำหนดให้เปิดทำงานด้วย CTCSS Tone จะกำหนดให้ต้องส่ง CTCSS Tone เดียวกันนั้นออกมาทางภาคส่งของสถานีทวนสัญญาณด้วย
- ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติของเครื่องในการ Scan หาค่า Tone ที่สถานีทวนสัญญาณส่งออกมา เพื่อนำไปตั้งค่าความถี่ Tone
  ที่ตรงกันเพื่อส่งไปเปิดการทำงานของสถานีทวนสัญญาณ

ความถี่ CTCSS Tone ที่ใช้กับสถานีทวนสัญญาณ 9 ความถี่ (ความถี่ A-J) ได้แก่

67.0 (A)
71.9 (B)
77.0 (C)
82.5 (D)
88.5 (E)
94.8 (F)
103.5 (G)
110.9 (H)
118.8 (J)Thailand CTCSS Map


Showing 77 items
จังหวัด (Province)CTCSS Tone
Sort 
 
Sort 
 
จังหวัด (Province)CTCSS Tone
กระบี่ 71.9 (B) 
กรุงเทพ 67.0 (A) 
กาญจนบุรี 118.8 (J) 
กาฬสินธุ์ 82.5 (D) 
กำแพงเพชร 94.8 (F) 
ขอนแก่น 67.0 (A) 
จันทบุรี 118.8 (J) 
ฉะเชิงเทรา 77.0 (C) 
ชลบุรี 103.5 (G) 
ชัยนาท 82.5 (D) 
ชัยภูมิ 71.9 (B) 
ชุมพร 103.5 (G) 
เชียงราย 77.0 (C) 
เชียงใหม่ 110.9 (H) 
ตรัง 77.0 (C) 
ตราด 67.0 (A) 
ตาก 67.0 (A) 
นครนายก 118.8 (J) 
นครปฐม 88.5 (E) 
นครพนม 118.8 (J) 
นครราชสีมา 103.5 (G) 
นครศรีธรรมราช 67.0 (A) 
นครสวรรค์ 118.8 (J) 
นนทบุรี 88.5 (E) 
นราธิวาส 118.8 (J) 
น่าน 67.0 (A) 
บึงกาฬ 71.9 (B) 
บุรีรัมย์ 110.9 (H) 
ปทุมธานี 82.5 (D) 
ประจวบคีรีขันธ์ 110.9 (H) 
ปราจีนบุรี 88.5 (E) 
ปัตตานี 94.8 (F) 
พระนครศรีอยุทธยา 103.5 (G) 
พะเยา 103.5 (G) 
พังงา 103.5 (G) 
พัทลุง 82.5 (D) 
พิจิตร 103.5 (G) 
พิษณุโลก 110.9 (H) 
เพชรบุรี 67.0 (A) 
เพชรบูรณ์ 82.5 (D) 
แพร่ 88.5 (E) 
ภูเก็ต 88.5 (E) 
มหาสารคาม 88.5 (E) 
มุกดาหาร 103.5 (G) 
แม่ฮ่องสอน 94.8 (F) 
ยโสธร 77.0 (C) 
ยะลา 103.5 (G) 
ร้อยเอ็ด 94.8 (F) 
ระนอง 118.8 (J) 
ระยอง 82.5 (D) 
ราชบุรี 110.9 (H) 
ลพบุรี 88.5 (E) 
ลำปาง 118.8 (J) 
ลำพูน 82.5 (D) 
เลย 118.8 (J) 
ศรีสะเกษ 118.8 (J) 
สกลนคร 110.9 (H) 
สงขลา 88.5 (E) 
สตูล 110.9 (H) 
สมุทรปราการ 71.9 (B) 
สมุทรสงคราม 82.5 (D) 
สมุทรสาคร 94.8 (F) 
สระแก้ว 71.9 (B) 
สระบุรี 110.9 (H) 
สิงห์บุรี 88.5 (E) 
สุโขทัย 77.0 (C) 
สุพรรณบุรี 77.0 (C) 
สุราษฎร์ธานี 94.8 (F) 
สุรินทร์ 82.5 (D) 
หนองคาย 103.5 (G) 
หนองบัวลำภู 94.8 (F) 
อ่างทอง 94.8 (F) 
อำนาจเจริญ 71.9 (B) 
อุดรธานี 77.0 (C) 
อุตรดิตถ์ 71.9 (B) 
อุทัยธานี 71.9 (B) 
อุบลราชธานี  67.0 (A) 
Showing 77 items