ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้ง
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับกิจกรรมตลอดปี 2566 - 2567

Let's celebrate for 60th Anniversary of RAST with activities on 2023 - 2024

สื่อประชาสัมพันธ์ Media

ท่านสามารถอัพโหลดภาพ Facebook Cover และ LINE Cover ลงในบัญชี Facebook หรือ LINE ของท่านเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้ง
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ด้านล้าง

********************

Facebook Cover

Facebook Timeline Cover

LINE Cover

LINE Cover