ยินดีต้อนรับเข้าสู่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา
Advisors

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และไว้อาลัยต่อการจากไปของ

นางมยุรี โชติกุล
Mayuree Chotikul
HS1YL (SK)

ประธานที่ปรึกษา
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Chairman of the Advisors

นายสกล นาคิน
Sakol Nakin
HS1JNB

นายเกรียงไกร สุริยะไกร
Kriangkrai Suriyakrai
Choon / E2ØHHK

นายรชา เพริศพิพัฒน์
Rachar Perdpipat
E23FXX

นายนิมิตร หงษ์ยิ้ม
Nimit Hongyim
Yim / HS1IFU

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Committee Members

ดร.จักรี ห่านทองคำ
Jakkree Hantongkom, Ph.D.
Jack / HS1FVL

 นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
President of RAST

น.อ. น.พ.พนิต จันทรภักดี ร.น.
Capt. Dr.Panit Chantrabhakdee, RTN
A / HS1AAZ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
1st Vice President

นายแอนโทนี วอลแทม
Anthony Waltham
Tony / HSØZDX

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
และฝ่ายกิจการต่างประเทศ
2nd Vice President
International Affairs

นายพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Pimchanok Palakawongse Na Ayudhaya
Ray / E23PKO

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3
3rd Vice President

นายพรชัย เสมแจ้ง
Pornchai Semjang
Joe / HS2JFW

เลขาธิการสมาคมฯ
Secretary

พ.ต.ท.หญิง กชวรรณ นาคชุ่ม
Pol.Lt.Col.Kochawan Nakchum
Kwan / E25KFR

นายทะเบียน
Registrar

นายพลกร นภเกตน์จรัส
Palakorn Noppaketjaras
Dan / HSØKRM

เหรัญญิก
Treasurer

นายอุกฤษฎ์ หนูมา
Ukrit Nooma
HS1AXC

ARDF

นายสถิตพงษ์ ดีพงศานนท์
Sathitpong Deepongsanone
Sam / E21SNN

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Special Activities

นายกมล นาคชุ่ม
Kamol Nakchum
Top / E2ØEHQ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Public Relations

นายนิกรณ์ ดีใส
Nikorn Deesai
HS5NMF

นายสถานี HS0AC
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
HS0AC Clubstation Manager
Head of Technical Affairs

นายภูดิศ จิราธนะกุล
Bhudit Jirardhanakun
Colt / E23NEZ

ฝ่ายเทคนิค
Technical Affairs

นายอภินันท์ แก้วอยู่
Apinant Kaeo-yu
Pop / HS1JZT

ฝ่ายสื่อสารฉุกเฉิน
ECC IARU

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร
Asst.Prof.Pakorn Watanachaturaporn, Ph.D.
Paul / HS1EFA

ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

ผศ.อำนาจ สาธานนท์
Asst.Prof.Umnart Sathanon
Han / E25GGT

ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

พ.ต.ต.สนธยา พันธัญกิจ
Pol.Maj.Sonthaya Phanthanyakij
Son / HS6NDK

ฝ่ายวิชาการ
Academic Affairs

นายอภิวัฒน์ จิรวัฒนผล
Apiwat Jirawattanaphol
Pao / HS4SCI

ฝ่ายอวกาศ และดาวเทียม
Space & Satellite Communications

ว่าที่ ร.ต.ชนวีร์ บากาวี
Acting 2nd Lt. Chanawee Bagawee
Wood / E25AFQ

ฝ่ายกิจการเยาวชน และ YOTA
Youth Affairs & YOTA

นายกฤษฎา อาจิณภัทรา
Kitsada Achinphattra
Beer / E21FYK

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ
Assistant Secretary