ค้นหาสมาชิกสมาคม

ระบบค้นหาสมาชิก ใช้งานผ่าน "กูเกิล โครม (Google Chrome) เท่านั้น"

กรุณาพิพม์สัญญาณเรียกขาน (Call sign) ด้วย "ตัวพิมพ์ใหญ่"

หากพบว่าฐานข้อมูลของท่านไม่สมบูรณ์ กรุณาส่งรายละเอียดของท่าน พร้อมทั้งสำเนาบัตรสมาชิก เพื่อให้สมาคมฯ ดำเนินการตรวจสอบ

และนำส่งข้อมูลของท่านให้กับสำนักงาน กสทช. โดยเร็ว โดยส่งมาที่อีเมล์ member@rast.or.th หรือ rastmember@gmail.com

ที่หัวข้ออีเมล์ ให้ระบุชื่อ, callsign และแจ้งว่าขออับเดทฐานข้อมูลสมาชิก

(หากท่านไม่ระบุหัวข้อดังกล่าวทางสมาคมฯ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้)