ค้นหาสมาชิกสมาคมฯ

ระบบค้นหาสมาชิก ใช้งานผ่าน "Google Chrome" เท่านั้น

หากพบว่าฐานข้อมูลของท่านไม่สมบูรณ์ กรุณาส่งรายละเอียดของท่าน พร้อมทั้งสำเนาบัตรสมาชิก เพื่อให้สมาคมฯ ดำเนินการตรวจสอบ
และนำส่งข้อมูลของท่านให้กับสำนักงาน กสทช. โดยเร็ว

ติดต่อที่อีเมล์ member@rast.or.th

ที่หัวข้ออีเมล์ ให้ระบุชื่อ, callsign และแจ้งว่าขออัปเดตฐานข้อมูลสมาชิก
(หากท่านไม่ระบุหัวข้อดังกล่าวทางสมาคมฯ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้)